Bổ Sung 5 Vị Trí Cấp Bậc Hàm Cao Nhất Là Thiếu Tướng Công An Nhân Dân

KNNT – Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân.

Ngày 15/8/2023, sẽ chính thức có hiệu lực việc bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân, một quyết định mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất vào ngày 14/8 tại phiên họp thứ 25. Điều này đánh dấu một bước tiến mới trong việc hoàn thiện cơ cấu và chức danh của sĩ quan Công an nhân dân tại cấp bậc hàm cao nhất.

Bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân - Ảnh 1.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết.

Từ ngày 22/6, khi Quốc hội khoá XV thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, số lượng vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng đã được tăng từ 157 lên 162 vị trí. Điều này được thực hiện dựa trên nền tảng của Luật Công an nhân dân năm 2018 cùng với Nghị quyết số 657 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ban hành để quy định rõ các vị trí cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng và Thiếu tướng.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, trong việc trình bày dự thảo nghị quyết tại phiên họp, đã nhấn mạnh về sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 657. Ông cho rằng việc này làm cho cơ sở pháp lý liên quan đến cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng trở nên hoàn thiện hơn, từ đó thực hiện quy trình phong, thăng cấp bậc hàm một cách rõ ràng, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống Luật Công an nhân dân.

Ngày 6/8/2023, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 19 để đưa dự thảo nghị quyết vào thực hiện, với hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/8/2023. Việc này được thực hiện nhằm đảm bảo rằng việc áp dụng các điều khoản mới điều chỉnh bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng sẽ diễn ra cùng thời điểm với việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân có hiệu lực.

Bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân - Ảnh 3.
Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết các nội dung của dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 657/2019.

Đại tướng Tô Lâm đã nhấn mạnh sự quan trọng của việc này trong việc hoàn thiện lực lượng Công an nhân dân, đảm bảo tính trong sạch, vững mạnh và hiện đại, đồng thời đáp ứng tốt hơn các yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Điều này phản ánh quan điểm của Đảng trong việc xây dựng một lực lượng Công an nhân dân mạnh mẽ, phù hợp với tình hình phức tạp của thế giới hiện đại.

Trước khi thông qua, việc thẩm tra và thảo luận đã được tiến hành kỹ lưỡng. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cùng với các cơ quan liên quan đã làm việc chặt chẽ để hoàn thiện nghị quyết, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với chủ trương của Đảng, Hiến pháp năm 2013 cũng như quy định về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *